Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Ev Kullanım Sözleşmesi

Kurumsal

Ev Kullanım Sözleşmesi

ÖRNEKTİR

                                                                  EV KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE -1 Kiralayan mülkiyetinde bulunan evi, aşağıda geniş bir şekilde açıklanacak koşullara uyulması şartıyla,

kiracıya önceden saptanan süre için kiralanmıştır. Kiracı, bu sözleşmeyi imzalamakla, evi hasarsız, eksiksiz durumda, tüm

aksesuarları ile sağlam teslim aldığını sözleşmede yazılı olan gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, kiraladığı

gibi teslim etmeyi kabul etmiştir.

 

 MADDE -2 Aşağıda sayılan durumlarda kiracı daireyi hiçbir şekilde kullanmayacağını, öncelikle kabul eder.

  1. a) Gümrük yasaları, T.C. Kanunu ve diğer yasalarca bulundurulması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer

gayri kanuni işlerde,

  1. b) Ödeme şekli ne olursa olsun, kiralayanın izni olmaksızın evin 3.kişilere ister yazılı, ister sözlü sözleşme ile ivaz

karşılığında kiraya verilmesinde.

  1. c) Sözleşme gereği kişi sayısının üstünde misafir veya şahsın kiralanan evde ikametinde bulundurulmasında.
  2. d) Kiralanan evin konaklama haricinde başka bir amaçla kullanılmasında.
  3. e) Tarafımızca düzenlenmiş olan rezervasyon bilgilerinde yazılı olan isimlerin dışında 3. Şahıs veya misafirlerin

kiralanan evde ikamet etmesinde ve evin olanaklarının ( Havuz, Barbekü, Bahçe vb.) kullandırılmasında.

 

 MADDE -3 Sözleşmenin düzenlenmiş olduğu sırada kiracının 18 yaşını doldurmuş, nüfus kâğıdı veya pasaportunun

İbrası gereklidir. Kiracı kiraladığı evin güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak terk etmekle yükümlüdür.

 

MADDE -4 Konaklama başlangıcında eve giriş saati 15:00 olup, konaklama bitiminde evden ayrılma saati en

geç 11:00 olarak belirlenmiştir.

 

 MADDE -5 Kiralayan bir sebep göstermek ve tazminat ödeme zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih

edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir. Taraflar arasında yazılı olarak karşılaştırılmadıkça hüküm ve şartlardaki

herhangi bir ilave ve değişiklik hükümsüzdür.

 

 MADDE -6 Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar Fethiye Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde Türk hukukuna göre

çözülecektir.

 

MADDE -7 Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları ya da evin içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve terhin edemez ve bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. Bu taahhüde aykırılık kiralayana derhal evin geri verilmesini,

Herhangi bir sebep ve herhangi bir ödeme yapmadan talep hakkı verir.

 

 MADDE -8 Evden bazı eşyaların çalınması, eşyaların hasar görmesi (Tv, Radyo, Uydu alıcı, DVD player v.b.) halinde

Ortaya çıkacak olan zarar kiracının sorumluluğu altındadır. Kiracının kusuru oranında kiralayan zararını kiracıdan talep hakkını

Mahfuz tutar.

 

MADDE -9 Kiralanan yerde herhangi bir şekilde hırsızlık olayının meydana gelmesi (kilitli yerlerin kırılması suretiyle, açık kapı ve pencereden girilmesi suretiyle ya da kapalı kapı ve pencereden girilmesi suretiyle ) kiracının uğramış olduğu,

Maddi ve manevi zararlar şirketimiz tarafından karşılanmayacaktır. Kiracının kusurlu davranışı sebebiyle kiralanan taşınmazda

Veya demirbaşlarda herhangi bir zarar ya da eksilme söz konusu olduğu takdirde bu zarar kiracı tarafından karşılanacaktır.

 

 MADDE -10 Kiracının eve girmeden önce imzalayacağı ‘Ev Kullanım Sözleşmesi’ gereğince, kiracı bu sözleşmeye ek

olarak belirtilen ...................  hasar depozitosunu ödemeyi ve herhangi bir hasar, eksik ya da zarar oluşması durumunda

hasar tutarının, ödemiş olduğu depozitodan tahsil edileceğini kabul eder.

 

 MADDE -11 Evde oluşan hasar, eksik  vb. tespitinde, ödenmiş olan hasar depozitosunun yetersiz limit olduğu durumlarda,

sözleşmede adı geçen kiracı, tespit edilen tutarı kiralama bitiminden sonra en fazla 7 gün içerisinde kiralayana ödemeyi

taahhüt eder.

 

MADDE -12 İş bu sözleşme giriş ve çıkış tarihleri arasında geçerlidir. Konaklama bitiminde evde herhangi bir hasar meydana

Gelmediği takdirde hasar depozitosu iade edilecek ve bu sözleşme kiralayan ve kiracı beraberliğinde iptal edilecektir.